All Swifts of Zhengxin Bank Co., Ltd.

China
Swift Code Branch Name City Address
ZHENGXIN BANK CO., LTD.
Shanghai
17 ZHONGSHAN DONG YI ROAD, HUANGPU DISTRICT