All Swifts of Vvnb

Russia
Swift Code Branch Name City Address
VVNB
Nizhniy Novgorod
RESHETNIKOVSKAJA UL. 4