All BICs of Yuzhny Torgovy Bank

Russia
BIC Name Address
KU OAO AB "YUZHNYY TORGOVYY BANK"
ROSTOV-NA-DONU, UL.BOLSHAYA SADOVAYA,77/24, 344006